Hanen Ouderprogramma

Voor ouders van kinderen met communicatieve ontwikkelingsproblemen.

‘Praten doe je met z’n tweeën’

Download de cursus flyer

Wat is het Hanen Ouderprogramma

Het Hanen Ouderprogramma helpt u en uw kind stap voor stap bij het beter leren praten en communiceren. In het programma worden huisbezoeken afgewisseld met groepsbijeenkomsten. U leert dagelijkse situaties bewust om te buigen tot optimale taalmomenten, aangepast aan het taalniveau van het kind op dat moment. Binnen het programma wordt ingespeeld op uw kennisniveau en individuele leerstijl.

Voor wie is het Hanen Ouderprogramma?

Het Hanen Ouderprogramma is bestemd voor ouders van jonge kinderen met een taalontwikkelingsprobleem. De kinderen spreken niet of nauwelijks, terwijl je dat op hun leeftijd wel zou verwachten. Een gezin kan voor het programma in aanmerking komen wanneer:

 • Uw kind communicatieve ontwikkelingsproblemen heeft;
 • Uw kind een kalenderleeftijd heeft tussen de 1½ en 6 jaar;
 • Uw kind niet of nauwelijks spreekt (zinnetjes van max. 3 woorden);
 • U bereid bent om een inspanning te leveren ten behoeve van de taalontwikkeling van uw kind.
   

Inhoud van het Hanen Ouderprogramma

Het Hanen Ouderprogramma bestaat uit 7 groeps-bijeenkomsten en 4 huisbezoeken en bestrijkt zo’n 4 maanden. Het gebruik van filmmateriaal staat centraal. Aan het begin van de cursus bespreken we samen doelen met betrekking tot het taalvermogen van uw kind en de aanpak hiervan. Tijdens de huisbezoeken worden opnames gemaakt van de interactie tussen u en uw kind. Samen zullen we dan bekijken hoe u communicatiestrategieën die op natuurlijke principes gebaseerd zijn kunt toepassen in de omgang met uw kind, en wat het effect hiervan is op de taalontwikkeling. Deze opnames worden thuis besproken en ook in de groep gebruikt. Tijdens de bijeenkomsten maakt u intensief kennis met de communicatiestrategieën, oefenen we in de toepassing ervan en wisselen ervaringen met elkaar uit. In het Hanen Ouderprogramma wordt het boek ‘Praten doe je met z’n tweeën’ gebruikt, een praktische handleiding voor ouders van kinderen met een vertraagde taalverwerving.

Het Hanen ouderprogramma: praten doe je met zijn tweeën" wordt vergoed door de zorgverzekeraar, U heeft hiervoor een verwijzing nodig van een (huis)arts.

Wat leert u?

 • U leert meer over de behoeftes, interesses en emoties en wat het motiveert om te communiceren.
 • U leert beter zien wat uw kind doet, bijvoorbeeld door op ooghoogte contact te maken.
 • U leert te wachten totdat uw kind met u gaat communiceren (met of
  zonder woorden) en luisteren naar wat uw kind u probeert te zeggen.
 • U leert om te reageren op de manier die uw kind nodig heeft om te kunnen
  communiceren.
 • U zult zien dat het zelfvertrouwen van uw kind hiervan groeit en het zich aangemoedigd voelt om meer initiatief te nemen in de ncommunicatie.
 • U leert meer over ‘beurtwisseling’, met als doel het contact en de interactie
  gaande te houden.
 • U leert taal toe te voegen tijdens dagelijkse handelingen om uw kind te helpen nzich uit te drukken en de wereld om zich heen beter te begrijpen.
 • U leert over de kracht van spel, lezen en muziek, om de communicatieve
  ontwikkeling en de taalvaardigheid van uw kind te vergroten.

Effect Hanen™ Ouderprogramma

Het Hanen Ouderprogramma is gebaseerd op jarenlang onderzoek dat het belang aantoont van vroege interventie en het daarbij betrekken van ouders.
Effectonderzoek laat zien dat het programma door ouders als zeer ondersteunend en verhelderend wordt ervaren. Door het gebruik van de Hanen methode verbetert de interactie en communicatie  tussen ouder en kind.

Informatie en aanmelding

U kunt mailen naar: info@kindertaalcoach.nl of bellen naar 06 441 934 22
De groepsbijeenkomsten zullen veelal op maandagavond plaatsvinden, van 19:45 tot 22:00 uur. U kunt zich ook aanmelden via het contact formulier.

aanmelden

Het Hanen ouderprogramma wordt gegeven door Sophia Wilkens-Faber, Hanen gecertificeerde logopedist en neurolinguist.

Contact

Sophia Wilkens-Faber
Tel 06 441 934 22
Email info@kindertaalcoach.nl

Social

Instagram
Facebook